Regulamin Forum

Awatar użytkownika
romlen
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Posty: 4368
Rejestracja: 12 sty 2005, 0:00
Skype: romlen
Imię: Roman
Lokalizacja: Lyski koło Raciborza

Regulamin Forum

Post autor: romlen » 17 lip 2009, 23:41

Regulamin Serwisu Internetowego oraz Forum Lancia Klub Polska
§1
 1. Dysponentem Serwisu Internetowego Lancia Klub Polska (?Serwis?) oraz dostępnego w jego ramach forum dyskusyjnego (?Forum?) jest STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MARKI LANCIA - LANCIA KLUB POLSKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Hanki Ordonówny 21/13 zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000316708 (?LKP?).
 2. Forum umożliwia utrzymywanie internetowego profilu Użytkownika, zamieszczanie wpisów (postów), zamieszczenie plików graficznych oraz linków i innych plików komputerowych. Funkcjonalności Serwisu oraz Forum mogą być przez LKP rozszerzane lub ograniczane.
 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Forum wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik Serwisu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na ucp.php?mode=register
 4. Opis pełnej funkcjonalności Forum jest dostępny pod adresem faq.php oraz na stronach twórców oprogramowania http://www.phpbb.com
 5. LKP zastrzega sobie prawo do różnicowania dostępnych dla zarejestrowanego Użytkownika Forum funkcjonalności w oparciu o określone oraz podane do wiadomości na http://forum.lanciapolska.org kryteria.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz ograniczonej funkcjonalności Forum nie wymaga rejestracji.
 7. Opis ograniczonej funkcjonalności Forum dostępnej dla niezarejestrowanych Użytkowników jest dostępny pod adresem ograniczenia.html
§ 2 Wymagania techniczne systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:
 1. Procesor: Dowolny
 2. Karta graficzna: dowolna
 3. Pamięć RAM: dowolna
 4. Przeglądarka: dowolna przeglądarka HTML
 5. Cookie: TAK
 6. Inne: dowolny komputer z dostępem do Internetu i internetową przeglądarką HTML akceptującą Cookies.
§ 3
 1. Serwis oraz Forum mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub Forum do rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów lub treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz materiałów lub treści, których rozpowszechniania zabraniają przepisy prawa a w szczególności materiałów czy treści obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika LKP może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały lub treści (np. wypowiedzi na Forum, zamieszczone zdjęcia itp.).
 3. LKP zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania Użytkowników oraz adresów IP z których zostały przesłane materiały lub treści łamiące niniejszy Regulamin, w rażący sposób łamiących zasady netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta), dobrych obyczajów a w szczególnie rażących przypadkach naruszających poczucie dobrego smaku. Szczegółowe zasady blokowania kont użytkowników określają zasady dostępne pod adresem Ogólne zasady zachowania na forum LKP
 4. Jeden użytkownik forum może posiadać tylko jedno konto.
§ 4.
 1. LKP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie.
 2. LKP nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  2. sposób w jaki będą wykorzystywane informacje zawarte w profilach użytkowników, ogłoszenia, lub wypowiedzi Użytkowników na Forum,
  3. skuteczność ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie,
  4. treści ani inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie,
  5. skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
  6. szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od LKP,
 3. LKP nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników na Forum. Użytkownicy prezentują je w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 4. LKP nie pośredniczy w wymianie poglądów ani korespondencji dokonywanej przez Użytkowników Serwisu.
 5. LKP zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
  2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;
  3. usuwania kolejnych kont założonych niezgodnie z § 3 ust. 4.
§ 5.
 1. LKP przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy LKP a Użytkownikiem.
 2. Użytkownik ma obowiązek podać następujące dane, które będą przetwarzane w celu świadczenia usług Użytkownikowi:
  1. adres email,
  2. miejscowość,
  3. identyfikator pod jakim użytkownik będzie się identyfikował
  4. indywidualne hasło (hasło jest zaszyfrowane w bazie danych MySQL)
 3. Użytkownik może podać następujące dane, które będą przetwarzane w celu ich uwidocznienia w profilu Użytkownika:
  1. numer GG
  2. numer SKYPE
  3. identyfikatory innych komunikatorów
  4. zawód,
  5. adres swojej strony WWW
  6. innych, o których zdecyduje sam użytkownik
 4. LKP nie przetwarza innych, niż określone w ust. 2 oraz 3 powyżej, danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane określone w ust. 3 mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika, co skutkuje zaprzestaniem ich przetwarzania przez LKP.
§ 6.
 1. Użytkownik może zamieścić materiał lub treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem:
  1. Zgodności tego materiału lub treści z obowiązującym prawem oraz
  2. Dysponowania prawami do tego materiału lub treści przynajmniej w zakresie umożliwiającym skuteczne udzielenie licencji lub zezwoleń określonych w niniejszym paragrafie (np. przysługiwanie praw autorskich do samodzielnie wykonanego zdjęcia, zgoda na rozpowszechnianie własnego wizerunku).
 2. W przypadku zamieszczenia materiału lub treści niespełniającej wymogów określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych do LKP a wynikających z naruszenia praw, o których mowa w ust. 1 oraz naprawienia LKP wszelkiej szkody wynikłej z powyższego faktu.
 3. Z momentem umieszczenia utworów w Serwisie Użytkownik udziela LKP, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, licencji na okres obowiązywania umowy i 6 następnych lat na korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów i treści na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci komputera,
  2. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym a w szczególności udostępnienie w sieci Internet.
 4. Jednocześnie Użytkownik udziela LKP zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w umieszczonych w Serwisie treściach lub materiałach.
 5. LKP nie jest zobowiązana do rozpowszechniania umieszczanych w Serwisie treści lub materiałów.
 6. Podmiotem wyłącznie decydującym o sposobie oznaczenia umieszczanych w Serwisie treści (np. oznaczenie imieniem i nazwiskiem twórcy czy jego pseudonimem) jest Użytkownik. W przypadku umieszczenia treści lub materiałów bez ich oznaczenia imieniem i nazwiskiem twórcy Użytkownik wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.
 7. Użytkownik zezwala LKP na modyfikowanie zamieszczanych w Serwisie treści w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Forum.
 8. Użytkownik oświadcza, że udzielone na mocy niniejszego paragrafu zezwolenie oraz licencje stanowią wszystkie zezwolenia oraz licencje wymagane dla zgodnego z prawem rozpowszechniania materiałów oraz treści na warunkach określonych w treści niniejszego paragrafu.
§ 7.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu składane są na adres email: forum@lanciapolska.org
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Odpowiedzi będą udzielane na podany w piśmie reklamacyjnym adres email.
§ 8.
 1. Rejestracja (zawarcie umowy pomiędzy LKP a Użytkownikiem) w Serwisie następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co jest równoznaczne z włączeniem tych postanowień do treści umowy zawieranej pomiędzy LKP a Użytkownikiem.
 2. W przypadku Użytkowników nie dokonujących rejestracji zawarcie umowy pomiędzy LKP a użytkownikiem następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania Serwisu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2009 i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia. Dotychczasowi Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na treść niniejszego Regulaminu mogą rozwiązać umowę z LKP na zasadach określonych w par. 9 ust.2. Nie skorzystanie z powyższego uprawnienia w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie Regulaminu będzie uważane za jego akceptację.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się również do treści zamieszczonych przed dniem jego wejścia w życie
§ 9. Rozwiązanie Umowy
 1. LKP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (usunięcia konta) w następujących przypadkach:
  1. Naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Działania na szkodę podmiotu prowadzącego Serwis.
 2. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą żądanie usunięcia konta na adres: stowarzyszenie@lanciapolska.org. Konto zostanie skasowane w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia wiadomości. Posty napisane (materiały zamieszczone) przez Użytkownika po skasowaniu jego konta pozostaną na Forum, wraz z identyfikatorem Użytkownika.
Regulamin napisany dla Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia "Lancia Klub Polska" przez paśny.

Awatar użytkownika
Dudi
Członek Zarządu LKP
Członek Zarządu LKP
Posty: 12270
Rejestracja: 30 sie 2007, 0:00
Lokalizacja: Stalowa Wola
Kontakt:

Re: Regulamin Forum

Post autor: Dudi » 04 lut 2013, 11:09

ZASADY OGÓLNE

Forum Lancia Klub Polska jest takim miejscem w Internecie, gdzie chcielibyśmy, by panowała kultura, szacunek do innych i wyważone osądy, nawet podczas gorących dyskusji.
Każda arogancka, wulgarna wypowiedź może urazić wielu czytających. Dlatego bardzo prosimy wszystkich użytkowników forum o dyskusje merytoryczne, unikanie wycieczek osobistych oraz przede wszystkim o szacunek do współforumowicza, bez względu na staż.
Porządku na forum strzegą moderatorzy. Są to osoby wyposażone w dodatkowe uprawnienia, których zadaniem jest sprawić, by forum było przyjazne.

Prosimy o uszanowanie pracy moderatorów, a w szczególności:
1. zapoznanie się z regulaminem forum i jego przestrzeganie
2. pisanie na temat
3. pisanie zgodnie z zasadami ortografii (dyslektykom polecamy słowniki dołączane do przeglądarek Opera i Firefox, które podkreślają błędy i proponują poprawna wersję)
4. Korzystanie z forumowej opcji "szukaj" w przypadku pytań, co do których zachodzi podejrzenie, że już kiedyś padły (szczególnie pytania techniczne)
5. Przestrzeganie zasad obowiązujących w dziale technicznym w zakresie prawidłowego tytułowania postów oraz ich zawartości

Stosowanie się do tych zasad w znaczący sposób ułatwi pracę moderatorom. Dziękujemy za to serdecznie!

Jednocześnie wprowadza się jasne reguły związane z nieprzestrzeganiem powyższych zasad.
Użytkownikom nie stosującym się do tychże zasad, moderator zwraca uwagę na forum lub PW oraz podejmuje odpowiednie działania w stosunku do postu: edycja, przeniesienie do innego działu, usunięcie.

W przypadkach zachowań wulgarnych, agresywnych, nieetycznych, naruszających dobre imię lub uczucia innych użytkowników itp., a także w przypadkach rażącego naruszania innych zasad, w zależności od tego, jakiego kalibru jest przewinienie oraz czy jest to recydywa, decyzją moderatora forumowicz może zostać, ukarany następująco:

A. ostrzeżenie
A1. ostrzeżenie z powiadomieniem forumowiczów
B. ban czasowy (6h-3 dni)
B1. ban czasowy (6h ? 3 dni) z powiadomieniem forumowiczów
C. ban długotrwały (1 miesiąc < nieskończoność), zawsze z powiadomieniem forumowiczów - na wniosek moderatora, podejmowany przez moderatorów forum kolegialnie. Miejmy nadzieję, że punkt ten nie będzie stosowany, przy czym:

- jeśli użytkownik otrzymuje trzecie ostrzeżenie - moderator z automatu zmienia karę co najmniej na pkt. B.
- moderator, w przypadku stosowania kar, MA OBOWIĄZEK opisać jej powód i pozostawić (zabezpieczyć) cytat w dziale "Nieaktualne i zabezpieczone (wgląd dla moderatorów)" i/lub "Nieporozumienia i ich wyjaśnianie"
- ban długotrwały - zdejmowany jest po okresie kary wyłącznie na życzenie ukaranego (nie automatycznie). W tym celu należy napisać maila na adres: ban@lanciapolska.org
- użytkownik po próbie zalogowania na swój nick zostaje poinformowany o przyczynie i długości bana
- w przypadkach zachowań ekstremalnych, wymagających natychmiastowej reakcji moderator może zastosować karę z pkt. B, w celu dalszego rozpatrzenia sprawy i podjęcia decyzji co do dalszych kar

Powyższe kary znajdują również zastosowanie w przypadku rażącego naruszania prywatności forumowiczów, poprzez wysyłanie obraźliwych, wulgarnych, agresywnych, nieetycznych, naruszających dobre imię lub uczucia innych użytkowników wiadomości prywatnych lub wiadomości e-mail.


Ostrzeżenia na forum są ważne:
- 1 ostrzeżenie 12 miesięcy
- 2 ostrzeżenia 12 miesięcy od otrzymania drugiego
- 3 ostrzeżenia pozostają w historii użytkownika

Jeśli po tym czasie (lub przyznaniu 3 ostrzeżeń i bana) forumowicz ponownie naruszy zasady forum w wyżej wymieniony sposób, to będzie to traktowane jako recydywa i decyzją moderatorów forumowicz będzie podlegał karze bana na okres ustalony przez moderatorów (włącznie z banem stałym).

Forumowicze - recydywiści, którzy notorycznie wchodzą w konflikty, będą karani z uwzględnieniem ostrzeżeń i banów z całego okresu, które zachowują się w logach administracji forum, do bana stałego włącznie.

W przypadku uwag dotyczących działania moderatorów, ich (ewentualnych) błędnych decyzji, czy zachowania wykraczającego poza obowiązujące normy kultury - przypadki takie można raportować tutaj: :link:

Skargę powyższą rozpatrywać będzie Zarząd LKP w trybie pilnym.
Każda uwaga zostanie rozpatrzona, a decyzja uzasadniona.


Przeczytaj zanim założysz nowy temat:

- sprawdź czy odpowiedź na nurtujące Cię pytanie nie znajduje się w FAQ
- użyj opcji "Szukaj" . Nasze olbrzymie archiwum zawiera już większość odpowiedzi na pytania dotyczące Lancii. Aby zawęzić obszar poszukiwań możemy wybrać jedną z opcji np. szukaj w ?tylko tytuły tematów?
- Jeśli opcja ?Szukaj? nie dostarczy poszukiwanej informacji, pamiętaj aby:
1. W dziale technicznym tematy nadawać wg schematu: model ? konkretny problem np. ?Lybra ? sprzęgło w podłodze?
2. W dziale technicznym jeden temat dotyczył jednego problemu

Nie zastosowanie się do zasad obowiązujących na naszym forum może skutkować usunięciem tematu przez moderatora.
Dudi
Fiat Brava 80 16v SX / Alfa Romeo 156 2.0 16v Selespeed / Lancia Lybra SW 1.9 JTD 115 LX Verde Olimpia
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair 170KM Distinctive
Fiat Fullback 2.4 MJ LuxNAV 180KM
Nysa Towos 522 '86 (do poprawek) / YAMAHA YZF-R6 (eeeeeeeRRRRRRrrrrr sześć)
Obrazek
Obrazek

Zablokowany

Wróć do „::: Regulamin :::”