Lancia Klub Polska - Zasady ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska

1. INFORMACJE OGÓLNE
W tym dokumencie opisujemy, jak docierają do nas Twoje dane i jak je chronimy, a także jakie prawa przysługują Ci w kontaktach z nami, jako administratorem Twoich danych (Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska; ul. Hanki Ordonówny 21/13, 03-139 Warszawa;
adres do korespondencji: Lancia Klub Polska, ul. Złota 24; 44-121 Gliwice NIP: 524-266-67-16; REGON: 141654169; KRS: 0000316708; www.lanciapolska.org; e-mail: stowarzyszenie@lanciapolska.org, dalej także: Stowarzyszenie).

2. NAJCZĘŚCIEJ TWOJE DANE POJAWIAJĄ SIĘ W STOWARZYSZENIU, GDY:
- korzystasz z wymiany myśli na naszym forum internetowym (http://www.forum.lanciapolska.org/) bądź fanpagu na Facebooku (https://www.facebook.com/LanciaKlubPolska/);
- korzystasz z naszej strony www (http://www.lanciaclub.com.pl)
- zapisujesz się do naszego newslettera i go otrzymujesz;
- komentujesz treści i podajesz swoje dane do postów/komentarzy;
- wpłacasz nam darowiznę na konto Stowarzyszenia;
- kupujesz produkt w naszym sklepiku internetowym;
- wypełniasz ankietę; wypełniasz ankietę, w której podajesz Twoje dane dobrowolnie, np. po to, byśmy mogli napisać Ci o wynikach prowadzonej przez nas sondy czy konsultacji;
- uczestniczysz w naszym spotkaniu, wydarzeniu, zlocie, podpisujesz listę i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z podanym celem;
- rejestrujesz się w systemie wymagającym logowania;
- piszesz do nas emaila;
- piszesz do nas list tradycyjny;
- zawierasz z nami umowę (zlecenia, dzieła, wolontariatu);
- jesteś z nami w kontakcie profesjonalnym, np. jako dziennikarz/dziennikarka; dałaś/łeś wizytówkę członkowi Stowarzyszenia; jesteś na jednej z naszych list dyskusyjnych bądź dystrybucyjnych.

3. JAKIE DANE ZBIERAMY
- aby utworzyć konto na naszym forum jesteś proszony/a o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie nicka, którym podpisujesz się w systemie naszych komentarzy, jest obowiązkowe, abyś mógł/a komentować. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze Serwisy (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:
- w celu realizacji czynności związanych z prowadzeniem i obsługą konta na naszym forum oraz newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu udostępniana treści gromadzonych na naszych stronach (http://www.forum.lanciapolska.org/ https://www.facebook.com/LanciaKlubPolska/ http://www.lanciaclub.com.pl) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zarówno zgoda jak i w niektórych przypadkach nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
- w przypadku newslettera, list dyskusyjnych, ankiet, komentarzy przetwarzamy tylko Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Te dane jesteśmy w stanie połączyć z Twoimi opiniami i aktywnością oraz dokumentami, które do nas wysyłasz;
- w przypadku, gdy dokonujesz zakupu w naszym sklepie przetwarzamy tylko Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz adres stacjonarny niezbędny do wysyłki;
- w przypadku, gdy wpłacasz darowiznę na konto bankowe przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, email oraz Twój adres stacjonarny widoczny w przelewie;
- w przypadku, gdy podpisujesz petycję, wniosek, protokół, etc. przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a czasem adres e-mail, telefon. Te dane – jeśli wyrazisz na to zgodę – łączymy z informacją o tym, czy jesteś odbiorcą/odbiorczynią newslettera, ewentualnie czy uczestniczyłeś/aś w organizowanych przez nas spotkaniach, wydarzeniach;
- w przypadku umów przetwarzamy dane, których wymaga od nas prawo;
- w przypadku wizytówek przetwarzamy imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, telefon i e-mail.

Twoja aktywność na wykorzystywanych przez nas stronach internetowych (http://www.forum.lanciapolska.org/ https://www.facebook.com/LanciaKlubPolska/ http://www.lanciaclub.com.pl ), w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób.

4. TWOJE DANE POSIADAMY ZARÓWNO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, JAK I PAPIEROWEJ. ZDARZA SIĘ, ŻE POWIERZAMY JE PODMIOTOM, KTÓRE SĄ NASZYMI PODWYKONAWCAMI.
Dane w wersji papierowej – listy, umowy, listy obecności, wypełnione formularze zgód na przetwarzanie danych udzielone na piśmie – są zamykane w szafach, do których klucz posiadają tylko członkowie Stowarzyszenia upoważnieni przez Zarząd Stowarzyszenia, a niektóre z nich przekazywane są do księgowości Stowarzyszenia, z którą została podpisana umowa powierzenia danych.
Dane w wersji elektronicznej przechowywane są w systemach elektronicznych. Dane z tych systemów nie łączą się ze sobą, o ile nie otrzymaliśmy na to Twojej wyraźnej zgody i są usuwane z tych systemów wtedy, gdy kończy się podstawa przetwarzania lub gdy wyrazisz taką wolę. By móc przetwarzać dane, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia.
Dane w wersji elektronicznej znajdują się także w magazynie sklepu internetowego, do którego mają dostęp tylko upoważnione osoby.
Dane w wersji elektronicznej znajdują się też w bankach do których mają dostęp tylko upoważnione osoby.
Dane w zeskanowanych dokumentach przechowywane są też na wirtualnym dysku (DropBox), a także w komputerach upoważnionych osób. Są one zabezpieczone hasłami. W przypadku wirtualnych dysków, by móc je przetwarzać, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców.
Dane w wersji elektronicznej znajdują się także w poczcie e-mail. Poczta u każdego z upoważnionych jest zabezpieczana hasłem. Zdarza się, że dane osobowe znajdują się w publicznym widoku w systemie (forum internetowe).

5. NA JAKICH ZASADACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Najczęściej posiadamy Twoje dane, gdyż wyraziłeś/łaś zgodę na ich przetwarzanie poprzez podpisanie się pod odpowiednią formułą (w wersji elektronicznej: zaznaczenie checkboxa) lub poprzez zapisanie się do newslettera.
Inną podstawą do przetwarzania danych może być tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”.
Możliwe jest też, że posiadamy Twoje dane, gdyż mamy taki obowiązek w związku z tym, że podpisaliśmy umowę o dzieło, zlecenie lub wolontariacką.
Możemy też posiadać je dlatego, że kupiłeś/łaś coś w sklepie i musimy dostarczyć Ci towar.

6. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE POSIADAMY TWOJE DANE?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo uzyskania ich kopii, żądania sprostowania oraz usunięcia – wtedy, gdy nie mamy obowiązku ich przechowywać – lub ograniczenia ich przetwarzania.
Gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy lub zgody, masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych. Oznacza to, że musimy je np. przesłać bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
W obu powyższych wypadkach może zdarzyć się, że będziemy chcieli upewnić się, że o zmiany dotyczące danych prosi osoba, do której one należą.
Możesz także skarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa kancelaria@uodo.gov.pl) na to, że niedostatecznie dbamy o Twoje dane.
Zachęcamy jednak, byś najpierw dał/dała nam znać, chętnie się poprawimy, jeśli zauważysz nasze niedociągnięcia.

7. ZBIERANIE DANYCH W INTERNECIE - PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
Cookies „serwisowe”
Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookies i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.).
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez ciebie (ang. user input cookies);
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji twojego interfejsu (ang. user interface customization cookies),
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym Cookiem,
- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).
Cookies „marketingowe”
My oraz partnerzy LKP czasami wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu my oraz nasi partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania twoich danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

W przypadku Newslettera zbieramy informacje o tym, jakie treści czytasz i czy otwierasz newsletter. Cookies mogą być także niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności strony, np. narzędzie do subskrypcji newslettera wykorzystuje ciasteczko służące do zapisania adresu e-mail w bazie adresatów newslettera. Jest ono niezbędne do skutecznego zapisania się na listę adresatów newslettera. Jeśli cookies zbierają więcej informacji, informujemy o tym na danej stronie, w jej Regulaminie.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz je blokować i ograniczać instalowanie poprzez zmienienie ustawienia przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).
Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej strony.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
W przypadku danych z newslettera, rejestracji w systemach on line, kontaktów do osób działających lokalnie, a także zbiorczych statystyk i plików cookies dane przechowywane są do końca działalności naszej organizacji, o ile nie zażądasz wcześniej ich usunięcia (oczywiście poza danymi statystycznymi).
W przypadku osób wpłacających darowiznę czy zawierających umowy, dane są przechowywane przez okres, w którym konieczne jest dysponowanie przez Stowarzyszenie takimi danymi (5 pełnych lat, licząc od pierwszego roku po roku od zawarcia umowy lub ewentualnie zgodnie wymogami kupującego).
W przypadku osób kupujących w sklepie internetowym dane są przechowywane przez miesiąc od wysyłki, na wypadek gdyby przesyłka nie dotarła.
W przypadku zgód udzielanych w konkretnie określonym celu, jak np. rekrutacja czy ankieta potrzeb szkoleniowych, dane są usuwane natychmiast po osiągnięciu celu.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

9. CZY KTOŚ POZA NAMI MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH? ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją naszych funkcjonalności/usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, etc. O ile wyrazisz taką zgodę, twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.
Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Co do zasady staramy się by Twoje dane, które nam powierzasz, były dostępne tylko dla nas. Jednak mogą się zdarzyć odstępstwa od tej reguły. Wynikają one z istniejącego prawa lub konieczności korzystania z zewnętrznych usług. Są to sytuacje kiedy:
- przekazujemy Twoje dane do naszej księgowości w celu zaksięgowania darowizny, zawartej umowy, czy płatności na Twoją rzecz. Z naszą księgowością mamy podpisaną „umowę powierzenia” danych osobowych. Oznacza to, że zobowiązaliśmy ją do ochrony Twoich danych.
- innym przypadkiem jest powierzenie danych operatorowi pocztowemu – gdy wysyłamy zamówienie ze sklepu lub w inny sposób korespondujemy z Tobą w sposób „analogowy”. Wtedy nie podpisujemy umowy powierzenia Twoich danych operatorowi pocztowemu.
- inaczej jest gdy korzystamy z miejsca na serwerze firmy, która nam je udostępnia do przechowywania danych cyfrowo. Z każdą z takich firm podpisujemy umowę by mieć pewność, że zadba o Twoje dane.
- zdarza się, że przekazujemy Twoje dane, gdy wymaga tego podmiot, który przekazał nam
np. dotację. Zawsze jednak będziesz informowany/a o takiej ewentualności przystępując do projektu.
- kiedy podpisujesz wniosek,ankietę której treść zaproponowaliśmy, informujemy Cię, że przekażemy ją adresatowi. To też sytuacja, gdy Twoje dane mogą zostać przekazane komuś innemu. Jesteś o tym informowany/a już w momencie podpisywania petycji lub wniosku.
- gdy wymaga tego prawo, jesteśmy też zobowiązani udostępnić dane na żądanie uprawnionych instytucji (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
Możemy też udostępnić dane do inne instytucji w odpowiedzi na Twoje żądanie.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych członków Stowarzyszenia.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także inne podmioty współpracujące z nami dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku,
gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

11. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, informacje uzyskać można u źródła: Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska; ul. Hanki Ordonówny 21/13, 03-139 Warszawa; adres do korespondencji: Lancia Klub Polska, ul. Złota 24; 44-121 Gliwice NIP: 524-266-67-16; e-mail: stowarzyszenie@lanciapolska.org.


Wróć do strony logowania